Naturgalleriet startades 1997 och har sedan dess expanderat till att omfatta både mineraler bergarter och fossil, utställningen drivs i ickevinstgivande syfte och är öppet för allmänheten. Målet för Naturgalleriet är att så många människor som möjligt skall få en större förståelse för geologin i vår vardag. Naturgalleriet samarbetar även med naturhistoriska riksmuseet och sgu i projektet Geologins dag.

Naturgalleriet är en resa i geologisk tid och rum , i min utställning tas ni från nutid till en tid då jorden var ett glödande klot, på vägen får ni se bergarteras utveckling, kontinenters rörelse och livets utveckling.

Men det är även en resa in i oss själva, vi är skapade av dessa mineraler och livet i sig har sitt ursprung i exploderade stjärnor.

Välkommna att förundras och förbluffas av den mångfald och skönhet som vår jord erbjuder.jag

Föreläsningar

Jag håller  även föreläsningar och föredrag . Dessa innefattar  geologi, paleontologi paleobiologi och exogeologi. Men även astronomi, kometer och meteoriter samt astronomihistoria.
Önskar ni ett föredrag inom ovan nämnda områden, kontakta mej gärna så kan vi nog komma överens om en bra lösning.
Grupper är välkommna att besöka min utställning men begränsningen i storlek är max 15 pesroner.
Kontakta mig minst 1 vecka i förväg.

 gd_logga_cmyk_trans

 

Geologins Dag ger Dig kunskap om vår jord
 
Under en dag i början av hösten ges Sveriges många naturintresserade barn och vuxna möjligheten att lära sig mer om geovetenskap. Alla får chansen att upptäcka hur roligt och spännande det är med läran om jorden.Varför Geologins Dag?
Geologins Dag är en satsning för att göra geovetenskap och dess tillämpningar allmänt kända. Syftet med Geologins Dag är stärka geologins ställning i samhället. Därför vill Geologins Dag belysa vikten av geovetenskaplig kunskap och ge gemene man kännedom om, och inblick i, den geovetenskapliga världen. Målet för år 2001 som var att engagera och väcka intresse hos både allmänhet och professionella lyckades väl.Historik
I november 1999 tog Svenska Nationalkommittén för Geologi vid Kungliga Vetenskapsakademien, initiativet till Geologins Dag genom att bjuda in till ett första möte i januari 2000.En arbetsgrupp bestående av representanter för näringsliv, utbildningsorgan, institutioner, forskningsfinansiärer och amatörgeologer bildades. En koordinator, Erika Ingvald, anställdes för att samordna projektet och hon tillträdde i juni 2000.

Ekonomi
Geologins Dag görs möjlig tack vare sponsorer och projektet hade år 2001 en budget om drygt en halv miljon kronor. Naturligtvis finns kostnader utanför budget, framförallt personella insatser vilka varit ovärderliga. Inför nästa och kommande år finns det åtskilligt kvar att göra och mycket som kan förbättras för att lyckas med målsättningen att stärka geologins och övriga geovetenskapers ställning i samhället.